Montáž kamenných obkladů

montaz_kamennych_obkladuNenajdete originálnější a lépe propracované obklady, než obklady kamenné. Pokud jste se proto rozhodli pro jejich montáž v domě, nebo na fasádě, gratulujeme vám ke skvělému vkusu! Štípané obklady z pískovce, břidlice nebo kvarcitu dodají vašemu interiéru či exteriéru dokonalý vzhled a na dlouhé desítky let si budete moci užívat jejich výjimečných vlastností - výborné izolace, nebo odolnosti vůči počasí, teplu, vlhkosti, slunci i mechanickému poškození.

Kamenné obklady se většinou nespárují. Prodávají se po tvarovkách ve tvaru písmene Z, které se přikládají k sobě tak, že nejsou vidět spoje. Dojem nepravidelnosti a celistvosti je díky tomu perfektní! I přesto však můžete najít obklady z kamene, které se podobně jako obklady betonové, prodávají po jednotlivých dlaždicích, a ty pak doporučujeme vyspárovat podle našeho návodu. Než se ale pustíte do práce, doporučujeme vám jednorázový nákup všech potřebných obkladů z jedné výrobní šarže. Díky tomu se vyhnete větším rozdílům v odstínech obkladů zakoupených později.


kamenJak postupovat před montáží:

 1. Změřte šířku a výšku vybraného prostoru a vypočtěte obsah v m2.
 2. K celkové výměře přičtěte 10% rezervu na prořezy.
 3. Objednejte potřebný počet balení obkladů.
 4. Nezapomeňte ani na vnější nebo vnitřní rohové obklady.
 5. Při montáži postupujte podle následujícího návodu a videa (v polštině).

Co budete potřebovat

MATERIÁLY NA PŘÍPRAVU PODKLADU

 • Penetrační prostředek
 • Ochranné rukavice
 • Krycí fólie na podlahu a nábytek
 • Odlamovací nůž
 • Malířská štětka
 • Kbelík

NÁSTROJE A MATERIÁLY K LEPENÍ

 • Lepicí tmel
 • Ozubené hladítko pro nanášení lepidla
 • Bruska s diamantovým kotoučem nebo pilka na železo
 • Vodováha, úhloměr, metr a tužka
 • Voda
 • Pěnová houbička

NÁSTROJE A MATERIÁLY NA IMPREGNACI

 • Impregnace
 • Štětec nebo postřikovač
 • Krycí fólie na podlahu a nábytek

Montážní pokyny krok za krokem

1. PŘÍPRAVA PODKLADU
Před samotným lepením obkladů nejprve zajistěte, aby měla podkladová plocha správnou nosnost, stejnorodou strukturu, a byla rovná, čistá a suchá. Pokud je potřeba, pak ji dočistěte, aby na ní nezůstal žádný prach, mastnota, nebo vlhkost, a zbavte se všech starých nátěrů, emulzních barev, sádrové stěrky, nebo zbytků proti-adhézních prostředků. Na takto připravený podklad můžete lepit obklady. Pozor ale na povrchy s větší nasákavostí. Ty ještě ošetřete penetrací, která zvýší přilnavost lepidla k podkladu. A pokud se jedná o zateplené zdivo, pak bude navíc potřeba stěnu zesílit dle výpočtu projektanta. Jinak můžete bez obav obkládat stěny z betonu, pórobetonu, sádrokartonu, cihel, tvárnic, nebo například tvarovek značky „Ytong".

Obklady vybírejte vždy z několika krabic zároveň. Docílíte tím rovnoměrného a originálního rozložení odstínu. Okolní teplota během lepení nesmí být nižší než 5 °C a vyšší než 25 °C. Stejné podmínky by měly být i 48 hodin po montáži. Na obklady také nenechte napřímo svítit slunce a foukat silnější vítr.

2. LEPENÍ OBKLADŮ
Montáž obkladů začněte nalepením vnějších rohů, přičemž postupujte zdola nahoru. Rovinu první řady si vyměřte pomocí vodováhy a opěrné latě, na kterou pokládejte první obklady. Obklady berte z různých krabic, očistěte je od případné špíny a nerovností a ozubenou stěrkou na ně nanášejte lepidlo značky ELASTIK nebo MULTIELASTIK.  Pokud při položení obkladu vytláčíte lepicí tmel ven, odstraňte jeho přebytek houbičkou a čistou vodou. Takto postupujte, dokud nenalepíte 5 řad nad sebou a poté pokračuje až po 12hodinové technologické přestávce, při které lepidlo zatuhne, tvarovky přilnou k obkladu a zároveň zabráníte, aby celá konstrukce nesla přílišnou váhu nově položených obkladů. Pokud budete mezitím potřebovat tvarovky nařezat, použijte k tomu brusku s diamantovým kotoučem na kameny a tvarovky řežte v 1/3 jejich délky dle přiloženého schématu. Takto dosáhnete nejlepšího efektu celistvosti.

schema_13. DILATAČNÍ SPÁRY
Před montáží byste měli mít v ideálním případě vyhotovenou projektovou dokumentaci, která vám prozradí, kde je třeba dodržet dilatační spáry. Zpravidla to bývá po celcích obkladů v rozsahu 4x4 metry. A samozřejmě se nesmí zapomínat ani na objektové spáry.

4. IMPREGNACE
Kamenné obklady je nutné po ukončení prací ještě naimpregnovat. Zvláště v exteriéru je tato finální povrchová úprava nezbytná. Provedete to s pomocí impregnačního přípravku, který umožňuje udržet obklady v čistotě a zvýšit jejich odolnost vůči vlhkosti, UV záření a dalším povětrnostním podmínkám. S impregnací kamenných obkladů na fasádě počkejte ideálně alespoň 14 dní po dokončení lepení.

Podívejte se na video, jak se montují kamenné obklady (v polštině)